Đường sắt tạm dừng 11 chuyến tàu do ảnh hưởng của COVID-19

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông báo tạm dừng chạy 11 tuyến tàu trên đường sắt Bắc Nam do nhu cầu hành khách đi tàu giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.(đọc thêm)