Đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày đầu thu phí

Hành khách đi vé lượt (8.000 - 15.000 đồng/vé) có thể mua từ máy bán vé tự động (thực hiện theo hướng dẫn trên máy) hoặc mua tại quầy của nhân viên.(đọc thêm)