Dùng xe tải, gạch và thùng container làm 'chốt' chống dịch ở Hà Nội

Nhiều điểm chốt chặn cứng, chốt "mềm" trên các tuyến phố, phường xã Hà Nội đã tận dụng container, gạch, ống thoát nước.... để làm hàng rào tạm thời chặn các lối đi, nhằm hạn chế người và phương tiện qua lại giữa các phường, xã.(đọc thêm)