Dừng dự án nhiệt điện, người dân ‘đi thì dở, ở không xong’

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 đang thực hiện các thủ tục để chấm dứt. Tuy nhiên, người dân trong vùng dự án vẫn đang trong tình trạng ‘đi thì dở, ở không xong’ vì vướng quy hoạch suốt nhiều năm qua. Nhà cửa của người dân đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa sang, tách thửa...(đọc thêm)