Dùng drone tự động đuổi bướm bảo vệ mùa màng

Công ty khởi nghiệp PATS Indoor Drone Solutions của Hà Lan vừa ứng dụng phương tiện không người lái trong việc tiêu diệt bướm – kẻ thù của các giống cây thơm và hoa.(đọc thêm)