Đụng độ bạo lực tiếp diễn tại Mỹ

Đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng chức năng Mỹ vẫn tiếp diễn tại các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Mỹ, khiến hàng chục người bị thương.(đọc thêm)