Dồn lực đếm lùi ngày thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện đã đạt gần 70% tiến độ tổng thể, với 31 gói thầu xây lắp và 5 gói thầu (chiếu sáng, trạm thu phí, ITS, hộ lan...) đang được các nhà thầu tập trung thi công. (đọc thêm)