Độc đáo tục nhảy lửa của người Pà Thẻn

Tục nhảy lửa của người Pà Thẻn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang là một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc.(đọc thêm)