Độc đáo chợ trâu, bò lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc

Chợ bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) họp vào các ngày 01, 06, 11, 16, 21, 26 âm lịch hàng tháng, đây là một trong những chợ trâu, bò truyền thống lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.(đọc thêm)