Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3 bắt đầu chạy thử

Sáng 22/1, tại khu Depot Nhổn, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3 bắt đầu lăn bánh bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm.(đọc thêm)