Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam qua các ngày (đến 7h ngày 2/8/2020)

Đến 7h ngày 2/8/2020, Việt Nam hiện có 590 ca bệnh. (đọc thêm)