Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 5/8/2020

Đến 7h ngày 5/8/2020, Việt Nam có 672 ca mắc COVID-19.(đọc thêm)