Dịch COVID-19 khiến người Bỉ nghỉ dưỡng trên cây

Không thể ra nước ngoài du lịch vì dịch COVID-19 khiến một số người Bỉ lựa chọn trải nghiệm cắm trại qua đêm tại lều hình giọt nước treo trên cây.(đọc thêm)