Đi tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Ô nhiễm không khí không còn là câu chuyện mới, các nguyên nhân thì cũng đã được chỉ ra rõ ràng thế nhưng các biện pháp thì vẫn rất mơ hồ khiến cho sức khỏe người dân bị đe dọa từng ngày, đặc biệt là khi ô nhiễm không khí bắt đầu vào mùa.(đọc thêm)