Đến ngày 1/8/2021: Số ca mắc COVID-19 của Việt Nam vượt 150.000 ca

Tính từ 23/1/2020 đến 18h30 ngày 1/8/2021, số ca mắc COVID-19 của Việt Nam vượt 150.000 ca. Việt Nam hiện có tổng số 154.306 ca mắc COVID-19, trong đó có 152.044 ca ghi nhận trong nước và 2.262 ca nhập cảnh. (đọc thêm)