Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người nghèo lên 50%

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.(đọc thêm)