Đề nghị dừng thi tốt nghiệp nếu dịch quá phức tạp

Tại Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với 63 tỉnh thành chiều 31/7, một số địa phương kiến nghị: Lùi lịch thi, thậm chí là bỏ thi thay vào đó là xét tốt nghiệp nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.(đọc thêm)