Đề nghị công an điều tra vụ tập kết, đốt rác thải điện tử tại xã Bình Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), ông Vũ Đức Kim khẳng định, huyện đã đề nghị Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ tập kết, đốt rác thải điện tử tại xã Bình Dương.(đọc thêm)