Dấu chân 'lính thông tấn' suốt chiều dài Đại thắng mùa Xuân 1975

Tháng 3/1973, 150 phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên Việt Nam Thông tấn xã khóa GP10 lên tàu vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với rất nhiều người con của Thông tấn xã anh hùng đã cống hiến suốt chiều dài Chiến dịch Hồ Chí Minh, các nhà báo khóa GP10 không biết mình được lịch sử lựa chọn để trở thành những người có cơ hội chứng kiến “trận đánh cuối cùng” giành độc lập về cho đất nước trong ngày 30/4/1975 lịch sử.(đọc thêm)