Dàn cảnh trộm xe máy táo tợn trước mặt bảo vệ

Nhóm đối tượng đã dàn cảnh hòng qua mặt bảo vệ, trộm cướp 2 chiếc xe máy diễn ra trong “nháy mắt” ở Bình Dương.(đọc thêm)