Đại hội XIII thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế với nhiều bài bình luận, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Đại hội, cũng như những thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.(đọc thêm)