Đại hội XIII: Công tác nhân sự là nhiệm vụ then chốt của then thốt

Bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về công tác nhân sự, vấn đề được nhân dân cả nước rất quan tâm.(đọc thêm)