Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhiều điểm đặc biệt. Chính vì ý dấu ấn đặc biệt của Đại hội XIII, nên các đại biểu dự đại hội đều rất phấn khởi, tự hào và đặt nhiều kì vọng lớn.(đọc thêm)