Đà Nẵng: Tác nghiệp an toàn giữa tâm dịch COVID-19

Trong tâm dịch dịch COVID-19, các phóng viên tác nghiệp tại Đà Nẵng luôn phải dấn thân vào những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để kịp thời thông tin, tuyên truyền kịp thời về dịch bệnh. (đọc thêm)