Đà Nẵng 'bình tĩnh sống'

Những ngày này Đà Nẵng đang căng mình đương đầu với dịch COVID-19, khi dịch chính thức quay lại từ ngày 25/7. Cùng với nỗ lực của bộ máy chính quyền, các ngành chức năng của thành phố, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu phố cũng đang bình tĩnh, cẩn trọng, chung sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.(đọc thêm)