Đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Tính đến 13 giờ ngày 29/6/2020, đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.(đọc thêm)