Cửu đỉnh trong hoàng cung Huế là di sản tư liệu thế giới

Trung tâm Di tích cố đô Huế đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới.(đọc thêm)