Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất công

Ngày 29/9, UBND TP Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế công trình lấn chiếm gần 4.000 m2 đất công trên địa bàn.(đọc thêm)