Cửa khẩu Lạng Sơn tăng cường năng lực thông quan hàng hóa

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết, đang chuẩn bị làm việc với Trung Quốc để đề xuất khôi phục các cửa khẩu phụ nhằm tăng lượng xe thông quan mỗi ngày.(đọc thêm)