CSGT TP Hồ Chí Minh lập biên bản, tạm giữ nhiều xe ‘mù’, xe ‘cà tàng’

Nhiều người điều khiển xe “mù”, xe “cà tàng”, xe tự chế không đảm an toàn giao thông đã bị lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, tạm giữ.(đọc thêm)