COVID-19: Hòa Bình tiếp nhận, cách ly 80 công dân từ Mỹ trở về

Đêm 11/9/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức tiếp nhận, cách ly 80 công dân Việt Nam từ Mỹ trở về. Địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.(đọc thêm)