Công ty du lịch Đức mở bán vé tour bay vào vũ trụ

Nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh và có ít nhất 250.000 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng) không dùng đến thì hãy đặt vé bay vào không gian ngắm cảnh trong vòng 1 tiếng. (đọc thêm)