Công trình giao thông trọng điểm Thủ đô hối hả về đích chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Trong những ngày này, trên những công trình giao thông trọng điểm của cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng, những công nhân lao động đang hối hả thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, mừng Xuân mới 2021. (đọc thêm)