Con đường bích họa tuyên truyền đẩy lùi dịch COVID-19

Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) đã thực hiện công trình thanh niên "Con đường bích họa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19" bằng bích họa trên tường dài 100m.(đọc thêm)