Cô và trò chật vật với chương trình mới

Bên cạnh những sai sót về nội dung của bộ sách Cánh Diều thì sau hơn 1 tháng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình Tiếng Việt 1 ở cả 5 bộ sách cũng được cho là quá nặng. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa có cơ sở nhưng sự chật vật của cả cô và trò hiện nay thì lại cho thấy rõ điều này.(đọc thêm)