Chưa đồng thuận trong thu hồi đất dự án ở Bắc Giang

Người dân chưa đồng thuận dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài” của UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với lý do giá đền bù quá thấp trong khi nếu muốn mua lại phải bỏ ra một số tiền gấp tới hàng chục lần số tiền được đền bù.(đọc thêm)