Choáng ngợp với kho báu của vùng đất Yakutia ở Nga

Với diện tích hơn 3 triệu km2, Cộng hòa Sakha (Yakutia) là chủ thể lớn nhất của LB Nga về diện tích, đồng thời là đơn vị hành chính-lãnh thổ lớn nhất thế giới.(đọc thêm)