Chia lửa với Bệnh viện Đà Nẵng

Cả guồng máy phòng chống dịch của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, các bệnh viện trên cả nước cũng sẵn sàng “chia lửa” hỗ trợ Đà Nẵng ứng phó với dịch bệnh. (đọc thêm)