Cháy nổ, khói bốc ngùn ngụt tại trung tâm thí nghiệm của Huawei ở Trung Quốc

Ngày 25/9 đã xảy ra hỏa hoạn lớn tại một cơ sở nghiên cứu của tập đoàn Huawei ở Trung Quốc.(đọc thêm)