'Chạy' chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tại Đắk Lắk

Qua công tác rà soát, kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 4 trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Sở đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của các trường hợp này, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm trong việc cấp chứng chỉ hành nghề y.(đọc thêm)