Châu Âu cho phép bán tim nhân tạo rộng rãi trên thị trường

Ủy ban châu Âu (EC) vừa phê duyệt cho công ty Carmat ở Pháp được phép bán thương mại sản phẩm tim nhân tạo trong năm nay. (đọc thêm)