Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ đang tuổi bú mẹ như thế nào trong mùa dịch COVID-19?

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé trong mùa dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc khuyến cáo bà mẹ cần chăm sóc tốt dinh dưỡng cho trẻ.(đọc thêm)