Cầu Thăng Long trong ngày đầu cấm lưu thông

Đúng 9 giờ 5 phút ngày 28/7, lệnh cấm các phương tiện lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long, TP Hà Nội có hiệu lực.(đọc thêm)