Cặp song sinh dính liền đã được tách rời

Khoảng 14 giờ chiều 15//7, cặp song sinh dính liền nhau hiếm gặp đã được phẫu thuật tách rời và chuyển sang giai đoạn tạo hình, chỉnh hình.(đọc thêm)