Cập nhật ca mắc COVID-19 trong nước

Đồ họa này cập nhật số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam qua các đợt dịch 25/7/2020, 28/1/2021 và 27/4/2021. (đọc thêm)