Cảnh sát giao thông đội nắng rải cát lên mặt đường trơn trượt do dầu ăn

Hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh đội nắng, dùng cát rải lên đoạn đường trơn trượt vì dầu ăn đã để lại nhiều thiện cảm cho người đi đường.(đọc thêm)