Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 7/12 tại Hà Nội, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm cấp cao giữa hai lực lượng về thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.(đọc thêm)