Cảnh giác với các thủ đoạn mua bán người tinh vi

Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu. Ngày 30/7 hàng năm được chọn là “Ngày thế giới phòng chống mua bán người”. Câu chuyện của các nạn nhân được tổng hợp sau đây là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất cho vấn đề này.(đọc thêm)