Cần nâng mức độ cảnh báo COVID-19 trong cộng đồng

Phải nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng đối với người dân về dịch bệnh COVID-19 vì dịch có thể xuất hiện thêm tại các địa phương. Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 14/8.(đọc thêm)