Cách ly tập trung hơn 100 trường hợp F1

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã đưa hơn 100 người thuộc diện tiếp xúc gần (f1) với bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn về khu vực cách ly tập trung.(đọc thêm)